Heeft de onderwijsinhoudelijke en psychometrische kwaliteit van de eindtoets ook een rol gespeeld bij de afweging om de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2019 niet door te laten gaan?

Nee, de inhoudelijke en psychometrische kwaliteit van de Centrale Eindtoets is zeer hoog, zo is gebleken bij zowel de afname in 2018 als in de jaren daarvoor. De onderwijsinhoudelijke en psychometrische kwaliteit van de Centrale Eindtoets heeft dan ook geen enkele rol gespeeld bij de afweging om de digitale adaptieve Centrale Eindtoets niet door te laten gaan. Meer informatie over de kwaliteit van de Centrale Eindtoets in 2018 is te vinden in de terugblik.