Terugblik Centrale Eindtoets 2021

Ieder jaar publiceert het College voor Toetsen en Examens een Terugblik over de Centrale Eindtoets. In de terugblik wordt met name gerapporteerd over het aantal leerlingen bij wie de Centrale Eindtoets is afgenomen, de gemiddelde standaardscores en de beheersing van de referentieniveaus.