Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets po taal en rekenen

Dit specifieke deel van de Toetswijzer beschrijft de keuzes die gemaakt zijn voor de onderdelen Taal en Rekenen bij het construeren van de Centrale Eindtoets primair onderwijs.