Brochure Centrale Eindtoets 2020

Let op: In tegenstelling tot wat op pagina 19 in de brochure staat, is het in 2020 niet mogelijk de Centrale Eindtoets op een tablet af te nemen.

Tablets en andere systemen met een touchscreen worden niet ondersteund. Reden hiervoor ligt niet zozeer in de technische beperking, maar in de psychometrische verschillen met een afname met een reguliere computer met muis en een tablet.

Zie ook de systeemeisen Facet PO