Deelname aan de proeftoets

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de proeftoets van de Centrale Eindtoets die in februari plaatsvindt.

De afname van de proeftoets duurt twee dagdelen. Deze dagdelen zijn flexibel in te plannen op dagen dat het u schikt.

Deelname aan de proeftoets betekent niet dat uw school automatisch meedoet aan de Centrale Eindtoets in 2023. U bent vrij om te kiezen voor één van de andere eindtoetsaanbieders.

Voordelen proeftoets

Deelname aan de proeftoets heeft een aantal voordelen:

  • Leerlingen krijgen de mogelijkheid om ervaring op te doen met de vraagstelling van de Centrale Eindtoets.
  • Leerkrachten krijgen inzicht in het type vragen en de onderwerpen van de Centrale Eindtoets.
  • Bij deelname aan de digitale proeftoets heeft u de mogelijkheid ervaring op te doen met de organisatie en planning van digitaal toetsen op uw school.
  • U ontvangt een rapportage van de proeftoets op schoolniveau.

Verschillende vormen van de proeftoets: papier en digitaal

Er zijn twee vormen van de proeftoets: een papieren en een digitale proeftoets. U kunt zelf kiezen welke vorm proeftoets u het best vindt passen bij uw onderwijsvisie en uw leerlingen. Voor so/sbo-scholen wordt de digitale variant van de proeftoets aangeboden.

Voor de proeftoetsen geldt dat de onderdelen vergelijkbaar zijn met die van de Centrale Eindtoets die in april wordt afgenomen. De digitale proeftoets is niet adaptief.

Rapportage proeftoets

U ontvangt een rapportage van de proeftoets op schoolniveau. De rapportage bevat per referentieniveau het percentage leerlingen dat het referentieniveau beheerst en de percentielscore van de school ten opzichte van alle scholen die dat jaar hebben deelgenomen aan de proeftoets.

Voor de onderdelen die niet aan een referentieniveau zijn gerelateerd (bijvoorbeeld schrijven en wereldoriëntatie) wordt alleen een percentielscore gegeven. Eind maart 2023 ontvangt u de rapportage op schoolniveau.

Wereldoriëntatie

Het onderdeel wereldoriëntatie is geen verplicht onderdeel van de Centrale Eindtoets. Dit onderdeel kan facultatief afgenomen worden door scholen.

Bij de inschrijving van de proeftoets geeft u aan of uw school deelneemt aan het onderdeel wereldoriëntatie. Wanneer dat het geval is, duurt de proeftoets per dagdeel een half uur langer.