Aanmelden voor de proeftoets

U kunt zich inschrijven voor de papieren en/of de digitale proeftoets.

Aanmelden voor de papieren proeftoets

Aanmelden voor de papieren proeftoets kan tot en met 11 november 2022 of totdat het maximale aantal inschrijvingen is bereikt. Meer informatie over de aanmelding en verschillende afnamemogelijkheden vindt u in de bijlage proeftoetsen.

Er kan een beperkt aantal scholen deelnemen aan de papieren proeftoets. Het maximale aantal inschrijvingen is inmiddels bereikt. De inschrijving is gesloten. U kunt zich nog inschrijven voor de digitale varianten van de proeftoets.

Aanmelden voor de digitale proeftoets

Reguliere basisscholen

Aanmelden voor de digitale proeftoets kan tot en met 27 januari 2023. Meer informatie over de aanmelding en verschillende afnamemogelijkheden vindt u in de bijlage proeftoetsen.

So en sbo scholen

So en sbo scholen kunnen zich aanmelden voor de digitale proeftoets. Meer informatie staat in de bijlage proeftoets so en sbo.

Vragen over de proeftoets

Wilt u uw aanmelding wijzigen of heeft u een vraag over de proeftoets of uw aanmelding? Neem dan contact op met de helpdesk Centrale Eindtoets. Dit kan per e-mail of telefonisch.

E-mail: info@centraleeindtoetspo.nl
Telefoon: 050-599 77 99