Aanmelden voor de proeftoets

U kunt zich inschrijven voor de papieren en/of de digitale proeftoets.

Aanmelden voor de papieren proeftoets

Aanmelden voor de papieren proeftoets kan tot en met 12 november 2021 of totdat het maximale aantal inschrijvingen is bereikt. Meer informatie over de aanmelding en verschillende afnamemogelijkheden vindt u in de bijlage proeftoetsen.

Er kan een beperkt aantal scholen deelnemen aan de papieren proeftoets. Het maximale aantal inschrijvingen is inmiddels bereikt. De inschrijving is gesloten. U kunt zich nog inschrijven voor de digitale varianten van de proeftoets.

Aanmelden voor de digitale proeftoets

Reguliere basisscholen

Aanmelden voor de digitale proeftoets kan tot en met 28 januari 2022. Meer informatie over de aanmelding en verschillende afnamemogelijkheden vindt u in de bijlage proeftoetsen.

So en sbo scholen

So en sbo scholen kunnen zich aanmelden voor de digitale proeftoets. Meer informatie staat in de bijlage proeftoets so en sbo.