Referentieniveaus

Taal en rekenen vormen een belangrijke basis voor je schoolsucces op de middelbare school en verder. De Centrale Eindtoets meet welk referentieniveau jij hebt bereikt (1F/1S/2F). Een referentieniveau geeft aan wat een leerling kan op het gebied van taal en rekenen. De referentieniveaus zijn in de wet afgesproken. 

Referentieniveau voor groep 8

Als je referentieniveau 1F hebt bereikt dan beheers je taal en rekenen voldoende. Als je referentieniveau 1S of 2F hebt bereikt dan beheers je taal en rekenen zelfs nog beter. De verwachting is dat de meeste leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F hebben bereikt. Het kan zijn dat je meer kan dan het referentieniveau 1F, bijvoorbeeld 1S of 2F. Maar er zullen ook leerlingen zijn voor wie 1F (nog) niet haalbaar is. Zij zullen 1F waarschijnlijk in het begin van de middelbare school bereiken.

Het is niet zo makkelijk in eenvoudige taal uit te leggen wat je kan als je een referentieniveau hebt bereikt. Je zou kunnen zeggen dat het niveau 2F nodig is om je in de wereld te kunnen redden. Daar bedoelen we mee: wat je moet kunnen om bijvoorbeeld zelf goed boodschappen te kunnen doen, om zelf de weg te kunnen vinden en dingen te kunnen uitrekenen. 

Referentieniveaus op je rapport

Als de Centrale Eindtoets is nagekeken ontvang je een rapport over de toets, het leerlingrapport. In het leerlingrapport staat ook aangegeven welk niveau je hebt bereikt op de referentieniveaus van taal en rekenen.

Voor ouders

Wilt u weten wat deze referentieniveaus precies inhouden? U kunt voor verdere informatie over de referentieniveaus bij de leerkracht terecht. Ook kunt u via onderstaande link meer lezen over de referentieniveaus.

Zie verder: Voor leerkrachten > Referentieniveaus

Rapportage op de referentieniveaus

Voor iedere leerling wordt ook een rapportage gemaakt op referentieniveaus. In deze rapportage wordt inzichtelijk welk referentieniveau de leerling beheerst bij rekenen en de taaldomeinen lezen en taalverzorging.