Wie werken er aan de Centrale Eindtoets?

De Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens wordt samen met onze ketenpartners DUO en stichting Cito gemaakt. De inspectie ziet toe op een correcte afname van de eindtoets in het basisonderwijs.