Digitale adaptieve Centrale Eindtoets

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is adaptief voor taal en rekenen. Het is een toets in toetsdelen. Het niveau voor de toets wordt op meerdere meetmomenten bepaald op basis van de score van de leerling over een set aan opgaven. Hierdoor is het een toegankelijke toets op maat die uitdagend en motiverend is voor iedere leerling.

Het niveau voor taal en rekenen wordt onafhankelijk van elkaar gemeten. Dit biedt ruimte voor leerlingen met een disharmonisch profiel. Ook voor leerlingen uit het so en sbo en leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets zeer geschikt.

Kenmerken van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets kan door de adaptiviteit het niveau van de leerling en beheersen van de (sub)onderdelen nauwkeuriger vaststellen. Ook sluit de digitale adaptieve Centrale Eindtoets goed aan bij de ontwikkelingen van toenemende digitalisering in het po.

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets heeft een aantal voordelen ten opzichte van de papieren Centrale Eindtoets.

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is een toets op maat:

 • toegankelijk voor iedere leerling – ook in het speciaal (basis)onderwijs;
 • uitdagend en motiverend voor iedere leerling;
 • geschikt voor leerlingen met een disharmonisch profiel.

Een toets die meer differentieert:

 • aan de onderkant en bovenkant van de vaardigheidsschaal <pro/vmbo-bb– vwo+;
 • op het niveau van subdomeinen taal en rekenen.

Een toets die goed aansluit bij:

 • de belevingswereld van de leerling door middel van verschillende itemtypen naast meerkeuzevragen;
 • toenemende digitalisering van leermiddelen.

Zie ook: Brochure digitale adaptieve Centrale Eindtoets 

Zie ook: Animatie adaptieve Centrale Eindtoets

Digitaal toetssysteem Facet

Het CvTE en DUO hebben in opdracht van het ministerie van OCW een computertoets- en examensysteem ontwikkeld, genaamd Facet. Met Facet zijn in het vo en mbo al ruim één miljoen toetsen en examens afgenomen. Vanaf 2018 wordt ook de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in Facet afgenomen.  Dat is mogelijk op verschillende devices: computers, laptops en Chromebooks. Of tablets kunnen worden gebruikt wordt nog onderzocht. Kijk hiervoor en voor andere voorwaarde om de toets digitaal te kunnen afnemen naar de systeemeisen.

Facet bestaat uit een portal, een afnamemonitor en een afnameomgeving voor de leerlingen. In de portal bestelt de school de Centrale Eindtoets en staan de leerlinggegevens en vraagt ze de rapportages op. Met de afnamemonitor wordt de afname begeleid en gemonitord. In de afnameomgeving leggen de leerlingen de digitale adaptieve Centrale Eindtoets af; de oefenomgeving kunnen ze gebruiken om te oefenen.

Facet kan online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de opgaven via het internet rechtstreeks ingelezen van een centrale server. Daar worden ook de antwoorden weggeschreven. Voor en na de afname worden de gegevens van en naar de centrale server gestuurd.

Voorbereiding op de digitale adaptieve Centrale Eindtoets - Quickscan

Samen met DUO zorgt het CvTE voor ondersteuning zodat scholen in staat zijn zich goed op de afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets voor te bereiden. Deze ondersteuning bestaat uit een zogenaamde quickscan voor scholen en handleidingen en instructies. Aan de hand van de quickscan kunnen scholen in een aantal stappen nagaan wat voor hen nodig is voor een succesvolle afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.  

Wilt u weten of uw school klaar is voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?

Doe hier de Quickscan.

Kennismaking Facet

De digitale proeftoets van de Centrale Eindtoets wordt sinds 2016 afgenomen in Facet. De evaluatie van de proeftoetsafname levert waardevolle informatie op voor de (door)ontwikkeling van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets en voor scholen. Deelname aan de proeftoets biedt scholen een kans om ervaring op te doen met een digitale toets in Facet in de gewenste afnamesetting. Leerlingen die de digitale proeftoets in Facet maken, zijn enthousiast over de toets. Een veel gehoorde opmerking tijdens de afname is dat de toets niet voelt als een toets. Door afwisseling in opgaventypen ervaren leerlingen de toets als interactief .

Leerlingen hebben de kans om vooraf te kennis te maken met Facet. Ze doen dat via de online oefenomgeving. Zij kunnen hiermee alvast oefenen en zo ervaring opdoen met de digitale vaardigheden die nodig zijn.

Wilt u weten hoe scholen de digitale proeftoets in Facet ervaren en hoe u zich kunt voorbereiden op de digitale adaptieve Centrale Eindtoets? Lees de artikelen hierover in Computers op School en PrimaOnderwijs verschenen in 2016.

Zie ook: Proeftoets 

Zie ook: Facet: online voorbeeldtoets

Randvoorwaarden en technische systeemeisen voor digitale afnamesetting

Voor een optimale afnamesetting voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets is het van belang dat scholen zoveel mogelijk gebruik maken van de IT-middelen waarmee leerlingen ook werken tijdens het leerproces . Omdat de school haar leerlingen en de beschikbare infrastructuur het beste kent, krijgen scholen zoveel mogelijk de ruimte de digitale afnamesetting zo in te richten dat deze het beste aansluit bij wat de leerlingen gewend zijn.

Voor de inrichting van de afnamesetting van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets formuleert het CvTE komend najaar een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van belang om een veilige en vlekkeloze afname te kunnen garanderen in Facet, het computertoets- en examensysteem van het CvTE. De voorwaarden betreffen de technische systeemeisen en de noodzakelijke installatie van de zogenaamde ‘Facet-afnameclients’ op de computers voor de afnames.

Om de digitale adaptieve Centrale Eindtoets te kunnen afnemen, moeten de IT-voorzieningen op uw school aan de technische systeemeisen van Facet voldoen. De systeemeisen worden in het najaar van 2017 bekend gemaakt. Daarbij zal het CvTE aangeven of en welke tablets kunnen worden ingezet voor de afname van de van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2018.

Het CvTE komt in het najaar van 2017 met een aantal voorwaarden voor een optimale afnamesetting van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Hierbij valt te denken aan:

 • welke devices kunnen worden ingezet voor de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2018;
 • het uitvoeren van een verplichte systeemcheck een aantal weken van te voren, met name om de geschiktheid van de infrastructuur op school te testen;
 • een aantal extra devices (10%) tijdens de afname;
 • een toetsenbord (geen schermtoetsenbord), een muis en een headset of oortjes voor iedere leerling; dit geldt ook voor de toetsafname op tablets;
 • een afnamescherm van minimaal 10” voor iedere leerling, met een resolutie van 1024 x 768; voor tablets wordt de minimale resolutie nog bezien;
 • het zoveel mogelijk ‘vrij’ houden van de internetverbinding tijdens de afname op school; let op dat andere groepen niet te veel gebruik maken van internet, door bijvoorbeeld het kijken van video’s;
 • voldoende mogelijkheden om tijdens de afname devices op te laden.