Voorbereiding digitale adaptieve Centrale Eindtoets

Samen met DUO zorgt het CvTE voor ondersteuning zodat u in staat bent zich goed op de afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets voor te bereiden. Om een succesvolle digitale afname van de Centrale Eindtoets te realiseren, doorloopt u 10 stappen.

Optimale digitale omgeving

Voor de inrichting van de afnamesetting van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan om een veilige en vlekkeloze afname te kunnen garanderen in Facet:

  • De computers waarop leerlingen de digitale adaptieve Centrale Eindtoets maken moeten voldoen aan de systeemeisen van Facet.
  • Na installatie van de afnamesoftware is het uitvoeren van een systeemcheck verplicht. De systeemcheck bestaat uit de afname van een aantal vragen waarmee gecontroleerd wordt of de afnamesoftware goed functioneert. Het geeft de leerlingen daarnaast de kans te oefenen met de vraagtypes van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.
  • Tijdens de afname dienen de afnamecondities voor de leerlingen in orde te zijn. Leerlingen moeten de beschikking hebben over een toetsenbord, koptelefoon én een muis. En er moet voldoende mogelijkheid zijn om de computers op te laden. Ook moeten ze – net als bij de papieren toets – rustig aan de toets kunnen werken en bijvoorbeeld geen last hebben van andere leerlingen.
  • Tijdens de afname heeft de afnameleider een computer met internetverbinding om met behulp van de afnamemonitor de afname te begeleiden.
  • Geadviseerd wordt om tijdens de afname 10% computers extra beschikbaar te hebben.

Voorbereiding leerlingen op digitale afname

Het is belangrijk dat leerlingen tijdig kennismaken met de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Dat kan op verschillende manieren:

  • op school door de systeemcheck uit te voeren;
  • op school of thuis via de oefentoetsen in de oefenomgeving oefenen.facet.onl. Op deze website staan meerdere oefentoetsen, waaronder een hulpmiddelentoets. De openbare oefenomgeving is via internet toegankelijk; hiervoor hoeft u geen aparte software te installeren. Leerlingen kunnen de oefentoetsen dus ook thuis maken;
  • door in februari met uw school deel te nemen aan de digitale proeftoets. Deelname is vrijwillig. Wel moet u uw school vooraf aanmelden. Bij deelname aan de proeftoets krijgt u op een rapportage op schoolniveau.

Leerlingen raken op deze manier bekend met de verschillende typen vragen en ook met het gebruik van hulpmiddelen in Facet, zoals een zoomfunctie en een liniaal.