Levering en hulpmiddelen per ondersteuningsbehoefte

Bij het inschrijven van uw leerlingen voor de papieren Centrale Eindtoets kunt u per leerling aangeven of er voor een leerling een aangepaste versie noodzakelijk is. Om u te ondersteunen bij het maken van een keuze voor een aangepaste versie treft u hier een uitgebreide beschrijving aan van welke specifieke levering en hulpmiddelen er zijn voor leerlingen met dyslexie, met een auditieve beperking, met een visuele beperking, met dyslexie en speciale ondersteuningsbehoefte die extra aanpassing vraagt.

Voor leerlingen met bijvoorbeeld een beperking in het autistisch spectrum of ADHD worden geen aangepaste versies van de Centrale Eindtoets geleverd.