Mogelijkheden per ondersteuningsbehoefte

De Centrale Eindtoets biedt aangepaste versies voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Wanneer de verschillende afnamemogelijkheden niet voldoende zijn voor een leerling, denkt het team van de Centrale Eindtoets mee over specifieke oplossingen.

Voor leerlingen met bijvoorbeeld een beperking in het autistisch spectrum of ADHD worden geen aangepaste versies van de Centrale Eindtoets geleverd, maar is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets een goed alternatief. Omdat bij de digitale toets slechts één opgave per keer wordt getoond, is dit rustiger; het leidt minder af dan de klassieke afname van de eindtoets op papier.