Leerlingen met een visuele beperking

Voor leerlingen met een visuele beperking kan maatwerk worden geleverd. Het maatwerk is gericht op slechziende leerlingen, leerlingen die op braille zijn aangewezen en kleurenblinde leerlingen.

Voor slechtziende leerlingen wordt de papieren Centrale Eindtoets geleverd als pdf-bestand. In het pdf-bestand is de opmaak van de papieren eindtoets aangepast zodat slechtziende leerlingen een duidelijker overzicht hebben van de toets. Zo zijn alle dikgedrukte woorden extra onderstreept, staan de opgaven in een kader waarbij ‘einde opgave’ duidelijk gemarkeerd is. Plaatjes die voor het maken van de opgave niet relevant zijn, zijn weggelaten.

Omdat de pdf op de computer wordt ingezien, hoeft de leerling geen papieren boekje te gebruiken. Omdat de pdf een digitaal bestand is, is het ook mogelijk om teksten voor te laten lezen door tekst-naar-spraaksoftware. De slechtziende versie werkt daarnaast op een tablet.

Voor leerlingen die geheel op braille zijn aangewezen, wordt de Centrale Eindtoets geleverd in braille, als tekstdocument geschikt voor de brailleleesregel en de zogenaamde tekenboeken.

Voor kleurenblinde leerlingen kan de papieren Centrale Eindtoets worden geleverd in een zwart-wit-versie waarbij de afbeeldingen en kaarten zijn aan­gepast van kleur naar zwart-wit.

Als de school de intentie heeft een slechtziende leerling de digitale Centrale Eindtoets te laten maken, gaat de school vooraf goed na of de standaard opzet van de digitale Centrale Eindtoets en de geboden mogelijkheden tot een adequate afname leiden. Als dat niet het geval is, dan neemt de school contact op met het CvTE via info@centraleeindtoetspo.nl.