Leerlingen met dyslexie

De gangbare aanpassing voor dyslectische leerlingen betreft verklanking (voorlezen van teksten). Niet toegestaan zijn onder andere spellingkaarten of een (digitaal of papieren) woordenboek.

De Centrale Eindtoets wordt sinds 2017 standaard aangeboden in lettergrootte 12. Dit is de internationale standaard die geschikt is voor mensen met dyslexie.

Aan een dyslectische leerling mag de Centrale Eindtoets worden aangeboden met een voorziening die teksten laat voorlezen. De beslissing of een leerling gebruikmaakt van deze voorziening, is aan de directeur van de school.

De audio kan worden geleverd als natuurlijke spraak (daisy- of audio) of in de vorm van computerspraak (spraaksynthese). In de digitale adaptieve Centrale Eindtoets is computerspraak (spraaksynthese) ingebouwd.

Het is niet toegestaan zelf een alternatieve voorziening aan te bieden, bijvoorbeeld door de toets door een leerkracht te laten voorlezen.