Levering en hulpmiddelen per ondersteuningsbehoefte

Bij het inschrijven van uw leerlingen voor de Centrale Eindtoets kunt u per leerling aangeven of de leerling de digitale adaptieve Centrale Eindtoets of de papieren Centrale Eindtoets maakt. U kunt ook per leeling aangeven of er een aangepaste versie noodzakelijk is. Om u te ondersteunen bij het maken van een keuze voor een aangepaste versie treft u hier een uitgebreide beschrijving aan van welke specifieke levering en hulpmiddelen er zijn voor leerlingen met dyslexie, met een auditieve beperking, met een visuele beperking, met dyslexie en ondersteuningsbehoefte die extra aanpassing vraagt.

Voor leerlingen met bijvoorbeeld een beperking in het autistisch spectrum of ADHD worden geen aangepaste versies van de Centrale Eindtoets geleverd, maar is de digitale adaptieve Centrale Eindtoets een goed alternatief. Omdat bij de digitale toets slechts één opgave per keer wordt getoond, is dit rustiger; het leidt minder af dan de klassieke afname van de eindtoets op papier.