Wat is er voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften?

Voor alle leerlingen in groep 8 is het verplicht een eindtoets te maken. Hierop zijn uitzonderingen.

De Centrale Eindtoets is toegankelijk voor iedere leerling. Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte mogen scholen aanpassingen organiseren die de belemmering wegnemen. Zo krijgen ook die leerlingen de kans om te laten zien wat ze kunnen. Een school heeft de plicht na te gaan welke aanpassingen mogelijk zijn.