Inschrijving via portal Centrale Eindtoets

De afnameplanner schrijft de leerlingen in voor de Centrale Eindtoets in de Portal Centrale Eindtoets.

Inschrijving

U importeert de gegevens van uw leerlingen automatisch in de portal via een directe koppeling met uw leerlingadministratiesysteem (LAS). De leerlinggegevens kunt u vanuit het LAS versturen. Vervolgens kunt u de leerlingen inschrijven.

Om de gegevens te kunnen versturen, hebben scholen hun LAS moeten mandateren voor de dienst "Logistiek Proces Eindtoets". Krijgt u een melding van het LAS dat het mandaat nog afgegeven te worden, neem dan contact op met de OSR-beheerder van uw school/bestuur. Zodra het mandaat in het OSR is gegeven kunt u alsnog de gegevens uitwisselen. Dit kan nog tot eind januari. Dit proces is voor elke eindtoets hetzelfde.  

Nadat uw leerlingen in de portal staan en zijn ingeschreven, geeft u de contactgegevens op van degene(n) die op de school de toetsmaterialen in ontvangst mogen nemen.

Meer informatie over de inschrijving vindt u in de Handleiding Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets 2020-2021.