Inschrijving via portal Centrale Eindtoets

De afnameplanner schrijft de leerlingen in voor de Centrale Eindtoets in de Portal Centrale Eindtoets.

Inschrijving

U importeert de gegevens van uw leerlingen automatisch in de portal via een directe koppeling met uw leerlingadministratiesysteem. 

Nadat uw leerlingen in de portal staan, geeft u de contactgegevens op van degene(n) die op de school de toetsmaterialen in ontvangst mogen nemen.

U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.