Geheimhouding

Vanaf het moment dat het toetsmateriaal op school bezorgd is, is de school verantwoordelijk voor geheimhouding en een juiste afname van de Centrale Eindtoets. Dit is geregeld in het Toetsbesluit PO

Toetsreglement Centrale Eindtoets

Het is van belang dat alle leerlingen die deelnemen aan de Centrale Eindtoets deze toets onder gelijke omstandigheden kunnen maken. Dat betekent met name dat de opgaven geheim moeten blijven totdat de Centrale Eindtoets wordt afgenomen.  Vanaf het moment waarop het toetsmateriaal op school bezorgd is, is de directeur verantwoordelijk voor de geheimhouding en een juiste afname.

Alle informatie over de verantwoordelijkheden rondom de geheimhouding en de afname vindt u in het Toetsreglement Centrale Eindtoets. Hierin is ook opgenomen hoe u moet omgaan met calamiteiten en onregelmatigheden. 

Zie ook: Toetsreglement Centrale Eindtoets schooljaar 2022-2023