Afnamedata Centrale Eindtoets 2019

Voor het schooljaar 2019 heeft het CvTE de volgende afnamedata voor de Centrale Eindtoets vastgesteld:

De papieren Centrale Eindtoets wordt voor Nederlandse taal en rekenen afgenomen op dinsdag 16 en woensdag 17 april. De afname datum voor het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie is donderdag 18 april 2019

De inhaalperiode is van 23 april tot en met 24 mei 2019.

Inhaalperiode

Leerlingen die tijdens de afnamedagen van de papieren Centrale Eindtoets ziek zijn of worden, moeten de toets inhalen. Dit kan in de inhaalperiode van dinsdag 23 april tot en met vrijdag 24 mei.

Zie ook: Wijziging vaststelling afnameperiode Centrale Eindtoets po, schooljaar 2018–2019 en vaststelling afnameperiode Centrale Eindtoets po schooljaar 2019-2020

Verschuiven afnamedata niet mogelijk

De papieren versie van de Centrale Eindtoets wordt landelijk op dezelfde dagen afgenomen in verband met de geheimhouding van de opgaven. In de afnamedata van de papieren Centrale Eindtoets kan dus niet geschoven worden.