Afnamedata Centrale Eindtoets 2020

Voor het schooljaar 2020 heeft het College voor Toetsen en Examens de volgende afnamedata voor de Centrale Eindtoets vastgesteld:

De papieren Centrale Eindtoets wordt voor Nederlandse taal en rekenen afgenomen op woensdag 15 en donderdag 16 april. De afnamedatum voor het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie is woensdag 15, donderdag 16 óf vrijdag 17 april 2020.

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets wordt afgenomen op een door de school te bepalen moment tussen 15 april 2020 en 15 mei 2020.

Inhaalperiode

Leerlingen die tijdens de afnamedagen van de Centrale Eindtoets ziek zijn of worden, moeten de toets inhalen. Dit kan in de inhaalperiode van maandag 20 april tot en met woensdag 20 mei. Zij maken dan de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.

Zie ook: Wijziging vaststelling afnameperiode Centrale Eindtoets po, schooljaar 2019–2020

Het inhaalmoment geldt alleen voor leerlingen die de Centrale Eindtoets tijdens de reguliere afnameperiode  (gedeeltelijk) niet hebben kunnen maken. De school mag per leerling bepalen op welk moment tijdens de inhaalperiode de leerling de Centrale Eindtoets digitaal inhaalt.

Zie ook: Digitale adaptieve Centrale Eindtoets

Verschuiven afnamedata niet mogelijk

De papieren versie van de Centrale Eindtoets wordt landelijk op dezelfde dagen afgenomen in verband met de geheimhouding van de opgaven. In de afnamedata van de papieren Centrale Eindtoets kan dus niet geschoven worden.