Afnamedata Centrale Eindtoets 2022

Voor het schooljaar 2022 heeft het College voor Toetsen en Examens de volgende afnamedata voor de Centrale Eindtoets vastgesteld:

De papieren Centrale Eindtoets wordt voor Nederlandse taal en rekenen afgenomen op woensdag 20 en donderdag 21 april. De afnamedatum voor het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie is woensdag 20, donderdag 21 of vrijdag 22 april 2022.

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets wordt afgenomen op een door de school te bepalen moment tussen 20 april 2022 en 13 mei 2022.

Houd er in uw planning rekening mee dat de Koningsspelen, Koningsdag en de meivakantie binnen deze periode vallen.

Inhaalperiode

Leerlingen die tijdens de afnamedagen van de Centrale Eindtoets ziek zijn of worden, moeten de toets inhalen. Dit kan in de inhaalperiode. Deze inhaalperiode loopt van maandag 25 april t/m vrijdag 13 mei. Leerlingen maken dan de digitale adaptieve Centrale Eindtoets als inhaaltoets.

Zie ook: Wijziging vaststelling afnameperiode Centrale Eindtoets po, schooljaar 2021-2022

Het inhaalmoment geldt alleen voor leerlingen die de Centrale Eindtoets tijdens de reguliere afnameperiode  (gedeeltelijk) niet hebben kunnen maken. De school mag per leerling bepalen op welk moment tijdens de inhaalperiode de leerling de Centrale Eindtoets digitaal inhaalt.

Zie ook: Digitale adaptieve Centrale Eindtoets

Verschuiven afnamedata niet mogelijk

De papieren versie van de Centrale Eindtoets wordt landelijk op dezelfde dagen afgenomen in verband met de geheimhouding van de opgaven. In de afnamedata van de papieren Centrale Eindtoets kan dus niet geschoven worden.