Afnamedata Centrale Eindtoets 2022

Voor het schooljaar 2022-2023 heeft het College voor Toetsen en Examens de volgende afnamedata voor de Centrale Eindtoets vastgesteld:

De papieren Centrale Eindtoets wordt afgenomen op dinsdag 18 april en woensdag 19 april 2023. Het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie op papier kan worden afgenomen op dinsdag 18, woensdag 19 of donderdag 20 april

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets kan worden afgenomen tussen 18 april 2023 en 12 mei 2023.

Houd er in uw planning rekening mee dat de Koningsspelen, Koningsdag en de meivakantie binnen deze periode vallen.

Inhaalperiode

Leerlingen die tijdens de afnamedagen van de Centrale Eindtoets ziek zijn of worden, moeten de toets inhalen. Dit kan in de inhaalperiode. Deze inhaalperiode loopt van maandag 24 april t/m vrijdag 12 mei 2023. Leerlingen maken dan de digitale Centrale Eindtoets als inhaaltoets.

Zie ook: Besluit vaststelling afnameperiode Centrale Eindtoets po, schooljaar 2022-2023

Het inhaalmoment geldt alleen voor leerlingen die de Centrale Eindtoets tijdens de reguliere afnameperiode  (gedeeltelijk) niet hebben kunnen maken. De school mag per leerling bepalen op welk moment tijdens de inhaalperiode de leerling de Centrale Eindtoets digitaal inhaalt.

Zie ook: Digitale adaptieve Centrale Eindtoets

Verschuiven afnamedata niet mogelijk

De papieren versie van de Centrale Eindtoets wordt landelijk op dezelfde dagen afgenomen in verband met de geheimhouding van de opgaven. In de afnamedata van de papieren Centrale Eindtoets kan dus niet geschoven worden.