Goede voorspeller van schoolsucces

Met de Centrale Eindtoets wordt een zo goed mogelijke voorspelling gedaan waar de leerling in het voortgezet onderwijs het beste past en dus het meest tot zijn of haar recht zal komen. De score op de Centrale Eindtoets in combinatie met het schooladvies is een goede voorspeller voor schoolsucces.

Onderzoek als basis voor toetsresultaat

Een eindtoets is een belangrijk instrument in de overgang van basisschool naar middelbare school. Het resultaat op de Centrale Eindtoets is vanwege de precieze analyse van de vaardigheden belangrijk voor de leerling en zijn/haar verdere schoolloopbaan. De Centrale Eindtoets bouwt voort op jarenlang onderzoek van Cito naar de juistheid van de gegeven adviezen. 

Doel van de Centrale Eindtoets naast de LVS-toetsen

Een eindtoets heeft als doel het geven van een advies over het niveau waarop een leerling het beste op zijn plek is in het voortgezet onderwijs. Dat houdt in: het advies dat de leerling krijgt, moet voor de leerling niet té moeilijk, maar ook niet té makkelijk zijn. Daarvoor toetst de Centrale Eindtoets: welke leerstof heeft de leerling zich eigen gemaakt en waar kan het voortgezet onderwijs dus op aansluiten?

LVS-toetsen worden op meerdere momenten in het schooljaar afgenomen. LVS-toetsen zijn met name belangrijk voor de leerkracht: waar zitten de achterstanden en waar liggen de kansen van de leerling? Een LVS-toets meet het direct gegeven onderwijs, de leergroei op dat moment.

Voorbeeld:
Het kan zijn dat een leerling die altijd heel goed zijn best doet, goed op let, steeds goed scoort op de LVS-toetsen, op de eindtoets ineens minder hoog scoort, omdat de stof minder goed is blijven hangen. Zo kan een leerling die minder hard werkt, maar door zijn intelligentie de dingen snel oppakt, juist op de eindtoets hoog scoren omdat hij ineens laat zien wat hij werkelijk kan.

Verhouding schooladvies en eindtoetsadvies

Het schooladvies en het eindtoetsadvies samen geven het beste beeld van de leerling. Vaak bepaalt het hele onderwijsteam het schooladvies: directeur, leerkracht(en) en interne begeleiders. In het schooladvies nemen zij ook zaken als de werkhouding en motivatie mee. De school heeft over het algemeen een goed beeld van haar leerlingen, bijvoorbeeld hoe de stof bij een leerling beklijft en hoe een leerling werkt.