Gemaakt door leerkrachten en vakdeskundigen

Deskundigen op een specifiek vak en uit de praktijk maken de Centrale Eindtoets. Iedere opgave en tekst in de Centrale Eindtoets is door leerkrachten ontwikkeld. Ook wordt iedere opgave en tekst uitgeprobeerd in proeftoetsen bij zo’n 20.000 leerlingen.

Vakdeskundigen en leerkrachten die deelnemen aan speciale commissies (vaststellingscommissies) bepalen uiteindelijk of de opgaven goed zijn en de toets goed is opgebouwd.

Vaststellingscommissies en constructiegroepen

Aan de opgaven van de Centrale Eindtoets werken gemiddeld ruim vijftig leerkrachten mee; in constructiegroepen van Stichting Cito en in vaststellingscommissies van het CvTE. In de vaststellingscommissies van het CvTE kijken leerkrachten van groep 7 en 8 of de opgaven en teksten passen bij leerlingen uit groep 8. Herkennen leerlingen zich erin, spreken de teksten aan? Vanuit het CvTE wordt daar goed op gelet.

’De kracht van de Centrale Eindtoets is dat deze toets zeer zorgvuldig tot stand komt. Alle vragen zijn door leerkrachten gemaakt en gecontroleerd. Ook zijn alle vragen uitgeprobeerd bij de leerlingen waarvoor ze bedoeld zijn. Alleen de beste vragen komen uiteindelijk in de Centrale Eindtoets’
Jacob Raap, manager Centrale Eindtoets