Kernkwaliteiten Centrale Eindtoets

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Centrale Eindtoets. Deze wordt in samenwerking met Stichting Cito en DUO gemaakt. De Centrale Eindtoets heeft vijf kernkwaliteiten.