Waarom kiezen voor de Centrale Eindtoets?

Het CvTE heeft als wettelijke taak om namens de overheid de Centrale Eindtoets aan de scholen in het primair onderwijs aan te bieden. Daarnaast is het CvTE verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de Centrale Eindtoets. Het CvTE zorgt daarmee voor een betrouwbare en voor iedere leerling toegankelijke Centrale Eindtoets. De Centrale Eindtoets wordt ontwikkeld in samenwerking met Stichting Cito en DUO.