Toetsinhoud en toetswijzers

De Centrale Eindtoets bestaat uit twee verplichte onderdelen: Nederlandse taal en rekenen. Daarnaast kunnen scholen kiezen voor het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie. Wat getoetst wordt, staat in de Toetswijzer.

Digitale adaptieve Centrale Eindtoets en papieren Centrale Eindtoets

Sinds het schooljaar 2017-2018 is het wettelijk verplicht een eindtoets op één niveau af te nemen. De achterliggende gedachte is dat de leerkracht geen invloed kan uitoefenen op het niveau waarop de leerling een toets maakt. De eindtoets is daarmee een zuivere second opinion. De Centrale Eindtoets wordt in 2022 aangeboden in de digitale en papieren variant. De onderdelen die aan bod komen en het resultaat van de papieren en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets zijn vergelijkbaar. De opgaven zijn wel verschillend.

De papieren Centrale Eindtoets is op één niveau en wordt op door het CvTE vastgestelde afnamedata afgenomen. 

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets past zich aan het niveau van de leerling aan. Deze toets wordt afgenomen in het computersysteem Facet en is flexibel door de school af te nemen binnen de door het CvTE vastgestelde afnameperiode.

De opbouw van de Centrale Eindtoets

Meer over de onderdelen Taal en Rekenen die getoetst worden in de papieren Centrale Eindtoets, vindt u in de Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets po taal en rekenen.

Meer over de onderdelen wereldoriëntatie die getoetst worden, vindt u in de Toetswijzer bij de Centrale Eindtoets po wereldoriëntatie.

Doel van de Centrale Eindtoets

Het doel van de Centrale Eindtoets op leerlingniveau is tweeledig: voorspellen en diagnosticeren: 

  • de standaardscore, het resultaat van de leerling op de toets, voorspelt welk brugklastype in het voortgezet onderwijs naar verwachting het beste bij de leerling past. 
  • de uitslag op de toets stelt een diagnose: hoe ver is de leerling aan het einde van het basisonderwijs gekomen op de betreffende leerinhouden. De rapportage over de beheersing van de leerling op de referentieniveaus geeft hier inzicht in.

Referentieniveaus

Het is bij een eindtoets verplicht over beheersing van de referentieniveaus te rapporteren.

Zie ook: Wet op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

Zie ook: Doorlopende leerlijnen taal en rekenen