Schooladvies

Elke leerling in groep 8 van de basisschool krijgt van zijn school voor 1 maart een schooladvies. Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd. Het toetsadvies geldt vervolgens als ‘objectief tweede gegeven’.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 gebruiken alle eindtoetsaanbieders dezelfde adviescategorieën voor toelating tot het vervolgonderwijs. Een visuele weergave van de categorieën voor de toetsadviezen vindt u in de infographic eindtoetsadviezen.

Toelating vervolgonderwijs

Middelbare scholen laten leerlingen op basis van het schooladvies toe tot een van de schooltypen in het voortgezet onderwijs. Toelating hangt dus niet meer af van het resultaat van de eindtoets. Een middelbare school mag geen andere gegevens gebruiken of eisen als tweede gegeven. Dit geldt zowel voor toelatingstoetsen die de middelbare school zelf eventueel zou willen afnemen als voor andere toetsen die leerlingen op de basisschool maken (bijv. de Entreetoets, toetsen van het LVS of een IQ-test). De basisschool kan deze gegevens wel gebruiken als onderbouwing van het schooladvies.

Regionale samenwerkingsverbanden van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs kunnen wel afspraken maken over de overstap van leerlingen en over de regels die daarvoor binnen het samenwerkingsverband gelden.

Het resultaat dat een leerling op een eindtoets behaalt, moet op een inzichtelijke wijze vertaald worden in een duidelijk advies over het te volgen vervolgonderwijs (zie artikel 8 uit het Toetsbesluit PO). Het advies dat uit de Centrale Eindtoets volgt, is opgenomen in het leerlingrapport. Het leerlingrapport legt uit welk brugklastype op basis van de toetsscore het beste bij de leerling past.

Zie ook: Rijksoverheid: Toelating voortgezet onderwijs gebaseerd op het schooladvies

Heroverwegen schooladvies

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan de school in het schooladvies verwachtte, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging. Bij voorkeur doet de school dat in overleg met de ouders/verzorgers. Heroverweging is verplicht als het advies op basis van een eindtoets minimaal een half advies hoger is. Als bijvoorbeeld het schooladvies vmbo gl is en de eindtoets geeft een advies vmbo gl/havo dan moet de school het schooladvies heroverwegen. De heroverweging kan leiden tot een wijziging van het schooladvies, maar de school kan – na overleg met de ouders/verzorgers – ook besluiten het schooladvies niet aan te passen.

Er is hierop één uitzondering: bij het schooladvies praktijkonderwijs en het toetsadvies pro/vmbo-bb hoeft er geen heroverweging plaats te vinden. Wanneer een leerling het schooladvies praktijkonderwijs heeft gekregen, moet de school dit advies heroverwegen vanaf het toetsadvies vmbo-bb/vmbo-kb.

Soms is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de school het schooladvies niet heroverwegen.