Privacy

Nadat de Centrale Eindtoets is afgenomen, komen er veel gegevens beschikbaar. Het CvTE behandelt de persoonlijke gegevens van leerlingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. 

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacy en persoonsgegevens

De gevraagde identificerende persoonsgegevens zijn alleen nodig om de gegevens van het CvTE te koppelen en om de uitslagen van de toetsen naar uw school te rapporteren. Deze zijn met de PO-Raad voor alle eindtoetsaanbieders vastgesteld.

De basisschool hoeft geen verwerkersovereenkomst af te sluiten met het CvTE. De Centrale Eindtoets valt onder de wettelijke taken van het CvTE. Voor het uitvoeren van deze wettelijke taak is het leveren van persoonsgegevens van de leerlingen aan het CvTE noodzakelijk.

Een wettelijke taak is één van de grondslagen voor een rechtmatige verwerking. Het CvTE is daarmee een verwerkingsverantwoordelijke en geen verwerker. Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst is in deze situatie dus niet van toepassing.

Voor onderzoek worden gegevens en bestanden volledig geanonimiseerd. In geen enkel geval worden de verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Gegevenslevering

De resultaten van de Centrale Eindtoets worden verstrekt aan de deelnemende basisscholen. Scholen zijn eigenaar van deze gegevens. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het doorgeven van de resultaten aan DUO (BRON).

Het CvTE en de ketenpartners voor de Centrale Eindtoets (Cito en DUO) verstrekken geen resultaten aan ouders of andere belanghebbenden. De gegevens zijn bestemd voor de basisscholen. De basisscholen geven deze door aan de ouders/verzorgers en aan de inspectie. De inspectie krijgt de eindtoetsresultaten rechtstreeks van de scholen.