Centrale Eindtoets 2022

De Centrale Eindtoets wordt in 2022 in twee varianten aangeboden: de papieren Centrale Eindtoets en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Uitgangspunt bij de Centrale Eindtoets is dat ieder kind de kans krijgt te laten zien wat hij of zij kan.

Sinds het schooljaar 2019-2020 zijn ook scholen voor speciaal (basis)onderwijs verplicht om bij hun leerlingen een eindtoets af te nemen. De Centrale Eindtoets, en dan met name de digitale adaptieve Centrale Eindtoets, is daarvoor zeer geschikt.

De afnameduur van de Centrale Eindtoets is sinds het schooljaar 2018-2019 korter dan daarvoor, omdat het aantal opgaven kleiner is geworden. Onderzoek toont aan dat de hoge betrouwbaarheid van de toets en de kwaliteit van het toetsadvies met minder vragen behouden blijft.

De papieren Centrale Eindtoets bevat 165 opgaven en wordt in twee dagdelen afgenomen. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets bevat 140 opgaven.

De verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen van de papieren Centrale Eindtoets worden afgenomen op de eerste en tweede toetsdag: 20 en 21 april 2022. Het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie (90 opgaven) van de papieren Centrale Eindtoets wordt op de eerste, tweede of derde toetsdag afgenomen: 20, 21 of 22 april 2022.

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets kan worden afgenomen in de periode van 20 april 2022 tot en met 13 mei 2022.

De Centrale Eindtoets geeft als resultaat een toetsadvies best passende brugklastype. Iedere toetsaanbieder rapporteert op dezelfde toetsadviescategorieën.