Centrale Eindtoets 2019

De Centrale Eindtoets bestaat dit schooljaar vijf jaar. In deze vijf jaar is de Centrale Eindtoets in samenwerking met het scholenveld steeds verder doorontwikkeld. Afgelopen jaar konden leerlingen voor het eerst de digitale adaptieve Centrale Eindtoets maken.

De ervaringen die door het CvTE, Cito, DUO en alle deelnemende scholen zijn opgedaan, zijn geëvalueerd. De aanpassingsvoorstellen die hieruit zijn voortgekomen, ziet u voor een groot deel al terug in de Centrale Eindtoets van 2019. Uitgangspunt bij de doorontwikkeling van de Centrale Eindtoets is dat ieder kind de kans krijgt te laten zien wat hij of zij kan.

Centrale Eindtoets is korter

De afnameduur van de Centrale Eindtoets in 2019 is korter dan in voorgaande jaren, omdat het aantal opgaven kleiner is geworden. Analyses van de resultaten van de afgelopen jaren en van de eerste afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2018 hebben geleid tot de conclusie dat ook met behoud van de betrouwbaarheid met minder opgaven de hoge kwaliteit van de toetsadviezen gewaarborgd kan worden.

In 2018 bestond de Centrale Eindtoets uit 200 opgaven. In 2019 bevat de papieren Centrale Eindtoets 165 opgaven en wordt in twee dagdelen afgenomen.

De verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen worden afgenomen op de eerste en tweede toetsdag: 16 en 17 april 2019. Het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie (90 opgaven) wordt op de derde toetsdag afgenomen: 18 april 2019.

De papieren Centrale Eindtoets geeft als resultaat een toetsadvies best passend brugklastype. Iedere toetsaanbieder rapporteert in 2019 op dezelfde toetsadviescategoriën.

Zie ook: Rijksoverheid - Schooladvies en eindtoets basisschool.