Hoe ziet de Centrale Eindtoets eruit?

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het wettelijk verplicht om een eindtoets po te maken. Het wettelijk kader is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs. In de toetswijzer staat wat er getoetst wordt voor de verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen. Ook is het bij een eindtoets verplicht over de beheersing van de referentieniveaus te rapporteren.