Hoe ziet de Centrale Eindtoets eruit?

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere en speciale basisonderwijs is het wettelijk verplicht om een eindtoets po te maken. Het wettelijk kader is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs. In de toetswijzer staat wat er getoetst wordt voor de verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen. Het is daarnaast verplicht om bij de analyse van een eindtoets te rapporteren over de beheersing van de referentieniveaus.

Aan de Centrale Eindtoets van het CvTE zijn voor scholen geen kosten verbonden.