Schoolrapport

Behalve de leerlingrapporten ontvangt de school in de portal ook een rapportage op schoolniveau. Het schoolrapport bevat een overzicht van de resultaten van alle leerlingen van de school die dat jaar de Centrale Eindtoets hebben gemaakt. Daarnaast ziet de school in dit rapport hoe de schoolprestaties van de eigen school zich verhouden tot het landelijk gemiddelde.

Scholen kunnen de schoolrapporten van de afgelopen drie jaren opvragen via info@centraleeindtoetspo.nl.

Portal Centrale Eindtoets


De resultaten op de Centrale Eindtoets zijn beschikbaar via de portal Centrale Eindtoets. 

Tot en met het schooljaar 2016-2017 werd gebruik gemaakt van een portal die in beheer was bij Cito. De resultaten op de Centrale Eindtoets van de eerdere schooljaren (2015-2016 en 2016-2017) blijven beschikbaar in deze archiefportal van Cito. Resultaten op de vroegere Citotoets (tot en met het schooljaar 2014-2015) zijn niet langer beschikbaar.

Beschikbare gegevens

Het College voor Toetsen en Examens kan alleen gegevens verstrekken waar het over beschikt. Zo zijn gegevens tot welke schoolgroep een school behoort geen gegevens van het CvTE. Het CvTE kan deze dan ook niet verstrekken via het schoolrapport. DUO is de instantie in Nederland die de gegevens over onder andere schoolgroepen beheert.