Schoolrapport

Behalve de leerlingrapporten ontvangt de school in de portal ook een rapportage op schoolniveau. Het schoolrapport bevat een overzicht van de resultaten van alle leerlingen van de school die dat jaar de Centrale Eindtoets hebben gemaakt. Daarnaast ziet de school in dit rapport hoe de schoolprestaties van de eigen school zich verhouden tot het landelijk gemiddelde.

Scholen kunnen de schoolrapporten van de afgelopen drie schooljaren zelf downloaden in het Archief Schoolrapportages, via de Portal Centrale Eindtoets. Om toegang te krijgen tot de schoolrapportages is de rol van ‘Rapportagebeheerder’ nodig in de portal.

Beschikbare gegevens

Het College voor Toetsen en Examens kan alleen gegevens verstrekken waar het over beschikt. Zo zijn gegevens tot welke schoolgroep een school behoort geen gegevens van het CvTE. Het CvTE kan deze dan ook niet verstrekken via het schoolrapport. DUO is de instantie in Nederland die de gegevens over onder andere schoolgroepen beheert.

Beoordeling Inspectie van het Onderwijs leerresultaten po na niet doorgaan eindtoets 2019/2020

Als gevolg van de coronacrisis (COVID-19) en het sluiten van de scholen heeft de minister op 18 maart 2020 besloten dat er in het schooljaar 2019/2020 geen eindtoets werd afgenomen in het basisonderwijs. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de inspectie de resultaten beoordeelt. De inspectie kijkt immers altijd naar de resultaten van de laatste 3 schooljaren. Op deze webpagina wordt aangegeven hoe zij tot mei 2021 de standaard Resultaten (OR1) beoordelen.

In het schooljaar 2021/2022 worden scholen niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Lees hier meer over de aangepaste werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten.