Deelname aan het ankeronderzoek

Tijdens de afname van de papieren Centrale Eindtoets maken leerlingen op de twee afnamedagen voor de onderdelen taal en rekenen een ankertoetsboekje in plaats van het reguliere toetsboekje. Deze toetsboekjes bevatten andere opgaven, maar zijn verder geheel vergelijkbaar met de reguliere boekjes. De ankertoetsboekjes hebben een andere voorkant dan de reguliere toetsboekjes. 

Uitzondering: de ankertoetsboekjes zijn niet bestemd voor leerlingen die een aangepaste versie maken. Er is namelijk geen aangepaste versie zoals een audioversie, of een spraaksyntheseversie of een brailleversie van het ankerboekje. Leerlingen maken dus een aangepaste versie van de reguliere toets.

Na de afname

Na het ankeronderzoek stuurt u de antwoordbladen retour in de enveloppe die u heeft ontvangen. De ankertoetsboekjes worden bij u op school opgehaald door een koerier op een nader te bepalen datum na de meivakantie. U ontvangt dan ook de reguliere toetsboekjes van de Centrale Eindtoets 2023. Hierover wordt u na aanmelding verder geïnformeerd.

Rapportage ankertoets

U ontvangt na deelname aan het papieren ankeronderzoek de normale leerling- en schoolrapportage. De toetsresultaten van het ankeronderzoek zijn geheel vergelijkbaar met de resultaten op de reguliere toetsboekjes. 
Als dank voor uw deelname aan het ankeronderzoek ontvangt u, rond 1 juni (na de oplevering van de leerling- en schoolrapportages) een extra rapportage op schoolniveau. Dit rapport (zie voorbeeld) bevat een overzicht van:

  • Een vergelijking tussen de percentages toetsadviezen op de Centrale Eindtoets 2023 op uw school en de landelijke resultaten
  • Een historisch overzicht van 2018 – 2023 van de gemiddelde resultaten op de Centrale Eindtoets
  • Een groepsrapport van de toetsadviezen en referentiescores op de Centrale Eindtoets voor al uw leerlingen. Dus ook voor leerlingen die een andere toetsversie hebben gemaakt.
  • Een groepsrapport domeinscores voor alle domeinen en subdomeinen van de Centrale Eindtoets voor al uw leerlingen.