Informatie Centrale Eindtoets

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere en speciaal (basis)onderwijs is het verplicht om een eindtoets po te maken. Een eindtoets po geeft een toetsadvies naast het schooladvies voor het best passende brugklastype. De overheid stelt hiervoor de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens beschikbaar aan scholen. Scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. Op deze site vindt u alle informatie over de Centrale Eindtoets.