Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets van het CvTE beschikbaar. Scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. Op deze site vindt u alle informatie over de Centrale Eindtoets.