Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets te maken. Een eindtoets po geeft een advies voor best passend brugklastype naast het schooladvies. Scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets van het CvTE beschikbaar. Op deze site vindt u alle informatie over de Centrale Eindtoets.