Contact

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op deze website? Zie hieronder met wie en hoe u contact op kunt nemen.

Scholen

Omdat de laatste afname van de Centrale Eindtoets is geweest, is de helpdesk niet meer bereikbaar.

Ouders

Heeft u als ouder vragen over de Centrale Eindtoets, dan kunt u het beste contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de directeur van de school.

Komt u er met de leerkracht of de school niet uit, dan kunt u zich richten tot Ouders & Onderwijs. Ouders & Onderwijs is het informatiepunt voor ouders over onderwijs. U kunt er terecht voor vragen en advies over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Zie ook: www.oudersonderwijs.nl

Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften
Met vragen over leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften, kunt u het beste contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de directeur van de school.
Daarnaast is er speciaal voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag, de landelijke vereniging Balans. Zie ook: www.balansdigitaal.nl

Pers

Kijk voor persvragen bij: Veelgestelde vragen over de Centrale Eindtoets of bij: Persinformatie Centrale Eindtoets 2023

Voor extra toelichting kunt u contact opnemen met onze woordvoerders. 

College voor Toetsen en Examens

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs.