Contact

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op deze website? Zie hieronder met wie en hoe u contact op kunt nemen.

Scholen

Heeft u een vraag over de Centrale Eindtoets? Neem dan contact op met de helpdesk van de Centrale Eindtoets. Dit kan per e-mail of telefonisch.

E-mail: info@centraleeindtoetspo.nl

Telefoon: 050-599 77 99

Reguliere openingstijden Helpdesk:

  • op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur

Aangepaste openingstijden Helpdesk:

  • Tijdens de afnameperiode (18 april t/m 12 mei 2023) is de helpdesk open op werkdagen van 07.30 tot 17.00 uur. 

Ouders

Heeft u als ouder vragen over de Centrale Eindtoets, dan kunt u het beste contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de directeur van de school.

Komt u er met de leerkracht of de school niet uit, dan kunt u zich richten tot Ouders & Onderwijs. Ouders & Onderwijs is het informatiepunt voor ouders over onderwijs. U kunt er terecht voor vragen en advies over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Zie ook: www.oudersonderwijs.nl

Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften
Met vragen over leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften, kunt u het beste contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de directeur van de school.
Daarnaast is er speciaal voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag, de landelijke vereniging Balans. Zie ook: www.balansdigitaal.nl

Pers

Kijk voor persvragen bij: Veelgestelde vragen over de Centrale Eindtoets of bij: Persinformatie Centrale Eindtoets 2022. De persmap Centrale Eindtoets 2023 wordt binnenkort gepubliceerd.

Voor extra toelichting kunt u contact opnemen met onze woordvoerder Esther van Dijk.

College voor Toetsen en Examens

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs.