Terugblik Centrale Eindtoets 2023

Ieder jaar publiceert het College voor Toetsen en Examens een terugblik over de Centrale Eindtoets. In de terugblik wordt met name gerapporteerd over het aantal leerlingen bij wie de Centrale Eindtoets is afgenomen en de resultaten:  de gemiddelde standaardscores, de beheersing van de referentieniveaus en de resultaten op de Centrale Eindtoets onderverdeeld in jongens en meisjes. In de Terugblik over de Centrale Eindtoets 2023 is ook een hoofdstuk opgenomen waarin de resultaten van  de Centrale Eindtoets van 2023 worden vergeleken met voorgaande jaren.