Belangrijke informatie voor scholen

De laatste afname van de Centrale Eindtoets is geweest. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet en gaat vanaf maart 2024 offline. Waar moet uw school rekening mee houden?

Portal Centrale Eindtoets beschikbaar tot en met 27 juli 2023

Tot en met donderdag 27 juli 2023 kunt u nog inloggen op de portal van de Centrale Eindtoets. Daarna wordt de portal gesloten en kunt u er geen gebruik meer van maken. Zorg ervoor dat u vóór deze datum alle informatie die voor uw school van belang is van de portal haalt, zoals bijvoorbeeld de school- en/of leerlingrapportages.

Schoolrapportages opvragen via e-mail na 27 juli 2023

Schoolrapportages kunnen tot drie jaar na de afname van de eindtoets opgevraagd worden, ook als de portal niet meer actief is. Nam u in schooljaar 2022-2023 de Centrale Eindtoets af, dan kunt u nog tot augustus 2026 de schoolrapportages opvragen. Stuur hiervoor een mail met uw verzoek naar helpdeskfacet@duo.nl. Vermeld in dit verzoek het BRIN-nummer en de schoolnaam.

Het is niet mogelijk om na 27 juli 2023 nog leerlingrapportages op te vragen.

Bereikbaarheid Helpdesk

De Helpdesk van de Centrale Eindtoets is telefonisch nog bereikbaar tot zaterdag 1 juli 2023. Per e-mail kunt u uw vragen nog stellen tot en met donderdag 27 juli 2023.

E-mail: info@centraleeindtoetspo.nl

Telefoon: 050-599 77 99

Doorstroomtoets vanaf schooljaar 2023-2024

Vanaf schooljaar 2023-2024 maken leerlingen in groep 8 de doorstroomtoets. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de overgang van eindtoets naar doorstroomtoets.