Hoe werkt normeren bij de Centrale Eindtoets?

Op 16 mei krijgen alle leerlingen de uitslag van de Centrale Eindtoets. Sommige leerlingen hebben de papieren Centrale Eindtoets gemaakt, anderen de Digitale Adaptieve Centrale Eindtoets. Hoe zorgen we er nou voor dat leerlingen die dezelfde prestatie leveren, maar die verschillende vormen van de eindtoets maken -bijvoorbeeld op papier of digitaal-, ook gelijk beoordeeld worden en dus hetzelfde toetsadvies krijgen? In onderstaande animatie leggen we dat uit. 

Rijksoverheid logo:

College voor Toetsen en Examens

Titel:
Normering Centrale Eindtoets

Voice-over:

"Scholen kiezen in groep 8 zelf
uit verschillende eindtoetsen
van verschillende aanbieders.
Als scholen kiezen voor de 
Centrale Eindtoets,kunnen ze 
kiezen voor digitale adaptieve toets,
of voor een papieren toets.

Voor een leerling mag het natuurlijk 
niet uitmaken welke toets gemaakt wordt.
Of in welk jaar. 
Het moet hetzelfde toetsadvies opleveren.
Daarom worden alle toetsen genormeerd
om per toets vast te stellen welke scores
aansluiten bij de verschillende 
brugklasniveaus.

Hiervoor is, volgens de wet,
het gezamenlijk anker ontwikkeld.
Dit is een set opgaven afkomstig van
de verschillende toetsaanbieders.

Deze hele set opgaven komt in alle 
toetsen terug.
Daarnaast wordt een deel van deze opgaven
een aantal jaar achter elkaar afgenomen.
Zo worden de toetsen met elkaar,
en over de jaren heen
met elkaar vergeleken,
en worden prestaties van leerlingen
altijd op dezelfde manier gewaardeerd.

Om te normeren wordt ook
toelatings- en doorstroom onderzoek gedaan.
Hier worden leerlingen gevolgd
vanaf de brugklas tot en met het derde jaar
van het voortgezet onderwijs.
Komen leerlingen terecht op het niveau
dat de score van hun eindtoets adviseerde?

Een voorbeeld.
We zien dat leerlingen met een bepaalde 
toetsscore na drie jaar terecht komen op 
het vmbo, havo en vwo.
Maar voornamelijk op de havo.
Het best passende brugklasadvies
voor deze toetsscore is dus havo.

Op deze manier bekijken we alle 
toetsscores. En kunnen we leerlingen 
die nu in groep 8 zitten met nog meer 
zekerheid een passend toetsadvies geven.

Uit dit onderzoek kan ook blijken
dat een bepaald toetsadvies uit groep 8
voor de meest leerlingen niet meer 
overeenkomt met het niveau waar zij 
na drie jaar belanden.

Dan worden de grenzen van dat toetsadvies
opnieuw bekeken.

Hiermee blijven we de stabiele overgang
van primair naar voortgezet onderwijs ondersteunen.

Meer weten? www.centraleeindtoetspo.nl"

Rijksoverheid logo:

College voor Toetsen en Examens