Persinformatie Centrale Eindtoets 2023 beschikbaar

Vanaf dinsdag 18 april a.s. starten de eerste leerlingen in groep 8 met het maken van de Centrale Eindtoets. De Centrale Eindtoets is één van de eindtoetsen voor leerlingen in groep 8 waar scholen uit kunnen kiezen. Deze eindtoets wordt door het College voor Toetsen en Examens (CvTE), namens de overheid, aangeboden. Uitgangspunt bij de Centrale Eindtoets is dat ieder kind de kans krijgt te laten zien wat het kan.

Bekijk de persinformatie of bezoek de rest van deze website voor meer informatie. 

Vragen? Neem dan contact met ons op.