Inschrijving Centrale Eindtoets 2022-2023 open

Vandaag, 1 december, start de inschrijving voor de Centrale Eindtoets 2023. Vanaf nu kunt u leerlingen inschrijven via de portal Centrale Eindtoets. U kunt uw leerlingen inschrijven tot 1 februari 2023. 

U leest de leerlinggegevens eerst in vanuit het leerlingadministratiesysteem. Vervolgens kunt u de leerlingen inschrijven in de portal Centrale Eindtoets. Als u nog geen schoolaccount heeft, dan kunt u dit via de portal aanvragen. 

Papier en/of digitaal

De Centrale Eindtoets bestaat uit twee varianten: de papieren Centrale Eindtoets en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Het is mogelijk dat een deel van de leerlingen de toets op papier maakt en een ander deel de toets digitaal maakt. Ook als u in dit stadium nog niet weet welke variant van de Centrale Eindtoets de leerlingen gaan maken, kunt u de leerlingen inschrijven. U kunt na de inschrijving namelijk nog wisselen tussen de papieren en de digitale variant. Dat kan tot 1 maart 2023. 

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen aan de helpdesk van de Centrale Eindtoets: info@centraleeindtoetspo.nl of 050-5997799.