Centrale Eindtoets wordt in 2023 voor het laatst aangeboden

Vanaf schooljaar 2023-2024 gaan de eindtoetsen vanwege een wetswijziging doorstroomtoetsen heten. De Centrale Eindtoets wordt niet als doorstroomtoets aangeboden. Dat betekent dat de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in het schooljaar 2022-2023 voor het laatst wordt afgenomen. Voor het huidige schooljaar verandert er nog niets. In 2023 bieden we met veel plezier nog een laatste Centrale Eindtoets aan.

Doorstroomtoets vanaf 2023-2024

De doorstroomtoetsen worden eerder in het jaar afgenomen, namelijk begin februari. 
Het CvTE krijgt een andere taak in het primair onderwijs; het gaat de kwaliteit van de doorstroomtoetsen van de verschillende toetsaanbieders bewaken. Meer informatie over de doorstroomtoetsen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Centrale Eindtoets

Omdat het CvTE een nieuwe taak krijgt, bieden we vanaf het schooljaar 2023-2024 geen Centrale Eindtoets meer aan. De schoolrapportages van de Centrale Eindtoets blijven drie jaar beschikbaar. Hierover sturen wij scholen later in het jaar meer informatie. 

Meer informatie

Informatie over de nieuwe wetgeving en het tijdpad is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Ook staan op hier antwoorden op veelgestelde vragen.

We hebben met veel plezier de afgelopen jaren de Centrale Eindtoets aangeboden. Wij kijken ernaar uit om dat nog één keer te doen en er samen een mooi laatste jaar van te maken.