Ouderkrant Centrale Eindtoets 2022

Deze week ontvangen alle scholen die zich hebben ingeschreven voor de Centrale Eindtoets 2022 de Ouderkrant om mee te geven aan ouders/verzorgers. De Ouderkrant is ook online te bekijken.

Via de Ouderkrant kunnen ouders/verzorgers kennismaken met de Centrale Eindtoets. Er wordt onder andere in uitgelegd wat de Centrale Eindtoets inhoudt, hoe het leerlingrapport eruitziet en wat het belang is van het schooladvies en het toetsadvies.

Aanpassing leerlingrapport

In de Ouderkrant staat ook een voorbeeld van het aangepaste leerlingrapport. Vanaf dit jaar worden de percentielscores op het leerlingrapport vervangen door domeinscores. In november 2021 is met een enquête input gevraagd over het vervangen of weglaten van de percentielscores. Uit de enquête bleek dat de voorkeur lag bij het tonen van domeinscores. De domeinscores laten zien hoe een leerling scoort op verschillende domeinen (zoals lezen en rekenen) en welke domeinen de leerling goed of wat minder goed beheerst.

Bekijk hier de Ouderkrant.