Onderhoud portal Centrale Eindtoets 30 juli t/m 1 augustus

Van 30 juli tot en met 1 augustus* 2021 is de portal Centrale Eindtoets minder goed en soms niet bereikbaar door onderhoudswerkzaamheden. 
Als u leerlingrapportages wilt inzien of de schoolrapportage wilt aanpassen dan kunt u dat het beste nog vóór 30 juli doen.

*Dit bericht is aangepast: eerder stond vermeld dat de portal tot en met 31 augustus niet goed bereikbaar zou zijn. De juiste datum is 1 augustus.