Toelichting op het leerlingrapport

We krijgen vragen en opmerkingen over de leerlingrapportage van de Centrale Eindtoets. Graag geven we hier een toelichting op.

Informatie voor ouders

Op het leerlingrapport staan naast de standaardscore en het toetsadvies ook de percentielscores, referentieniveaus en domeinanalyses. Wat deze gegevens betekenen, wordt uitgelegd in de Ouderkrant die in maart door scholen aan ouders wordt meegegeven en op het rapportmapje waar het leerlingrapport in wordt meegegeven.

We nemen opmerkingen over deze teksten mee en kijken waar we deze kunnen versimpelen en verduidelijken in de rapportage van volgend jaar.

Waarom staan er percentielscores op het leerlingrapport?

Door het geven van percentielscores kunnen we betekenisvol rapporteren over de onderdelen Wereldoriëntatie en Schrijven. Voor deze onderdelen bestaan namelijk geen referentieniveaus.

Daarnaast is het op de huidige rapportage de enige manier om inzicht te krijgen in een disharmonisch profiel. Dit wil zeggen dat een leerling aanzienlijk beter presteert op bijvoorbeeld taal-onderdelen ten opzichte van reken-onderdelen en andersom. Voor leerkrachten is dit belangrijke informatie om mee te nemen in het al dan niet bijstellen van het voorlopig schooladvies.

We gaan een kritische blik werpen op de termen die gebruikt worden op het rapport (hoger/lager) en daarnaast gaan we na of de percentielscores volgend jaar op een andere, wellicht niet voor de leerling zichtbare, manier gerapporteerd kunnen worden.