Leerlingresultaten Centrale Eindtoets 2021 beschikbaar

Vanaf vandaag zijn de resultaten beschikbaar van de ruim 83.000 achtstegroepers op 2877 scholen die de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens in 2021 hebben gemaakt.

Standaardscore

Iedere leerling die de Centrale Eindtoets heeft gemaakt, krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Op basis hiervan krijgen de leerlingen het best passende brugklastype geadviseerd. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,0.

Overzicht landelijke gemiddelde standaardscore Centrale Eindtoets per jaar op basis van leerlingresultaten
Jaar 2016 2017 2018 2019 2021
Score 534.9 535.6 535.6 536.1 535.0

Aanpassing bij de toetsadviezen Centrale Eindtoets 2021

De Expertgroep Toetsen PO heeft op basis van alle eindtoetsresultaten en gedegen onderzoek geconcludeerd dat er sprake is van een kleine, maar aantoonbare leervertraging vanwege de coronamaatregelen. De grenzen van de toetsadviezen zijn daarom nauwkeurig bijgesteld op basis van de landelijk geconstateerde leervertraging, zodat leerlingen het best passende advies krijgen, ondanks de omstandigheden. Aan de berekening van de (standaard)scores is dit schooljaar niets veranderd.

De toetsadviesgrenzen liggen dit jaar als volgt:

Toetsadviesgrenzen Centrale Eindtoets 2021
Standaardscore Toetsadvies best passende brugklastype
501 - 504 praktijkonderwijs en vmbo basisberoepsgerichte leerweg
505 - 523 vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
524 - 531 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde / theoretische leerweg
532 - 538 vmbo gemengde / theoretische leerweg en havo
539 - 543 havo en vwo
544 - 550 vwo

Vier van de vijf grenzen zijn met één scorepunt aangepast.

Toetsadvies

Het toetsadvies is een onafhankelijk en objectief tweede gegeven naast het schooladvies dat voor 1 maart is gegeven. Als een leerling beter presteert op de Centrale Eindtoets dan het schooladvies aangeeft, dan moet de basisschool het eerder gegeven schooladvies van de leerling heroverwegen. De basisschool kan dan het schooladvies, na overleg met de leerlingen en ouders/verzorgers, naar boven toe bijstellen.

Referentieniveaus

De referentieniveaus zijn niet aangepast: deze worden op dezelfde wijze berekend als andere jaren en laten dus zien wat een leerling op dit moment beheerst.

Op de leerlingrapportage is te zien hoe een leerling scoort ten opzichte van het referentieniveau rekenen 1F/1S en op de taaldomeinen lezen en taalverzorging 1F en 2F.

  • De resultaten van de Centrale Eindtoets worden verstrekt aan de deelnemende basisscholen. Basisscholen zijn eigenaar van deze gegevens. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de resultaten aan de ouders/verzorgers van hun leerlingen.
  • In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens verstrekken wij geen gegevens van leerlingen.