Inschrijving Centrale Eindtoets 2020-2021 open

Vandaag, 1 december, start de inschrijving voor de Centrale Eindtoets 2021. Vanaf nu kunt u leerlingen inschrijven via de portal Centrale Eindtoets.

Met een schoolaccount leest u de leerlinggegevens in vanuit het leerlingadministratiesysteem. Vervolgens kunt u de leerlingen inschrijven. Als u nog geen schoolaccount heeft, dan kunt u dit via de portal aanvragen.

Papier en/of digitaal

De Centrale Eindtoets bestaat uit twee varianten: de papieren Centrale Eindtoets en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. U kunt de leerlingen ook inschrijven als u nog niet zeker weet welke versie van de Centrale Eindtoets zij zullen maken. U kunt na de inschrijving namelijk nog wisselen tussen de papieren en de digitale versie. Dat kan tot 1 maart 2021.

Ankeronderzoek

Tijdens de afname van de Centrale Eindtoets voert Cito in opdracht van het CvTE een ankeronderzoek uit. Wilt u deelnemen aan het ankeronderzoek? U kunt dit aangeven bij de inschrijving in de portal.

Uitwisseling met leerlingadministratiesysteem (LAS)

De uitwisseling tussen het LAS en het toetssysteem gebeurt dit jaar via een directe koppeling met uw LAS. 
We hebben gemerkt dat bij het opsturen van de leerlinggegevens via de koppeling met het LAS in enkele gevallen een foutmelding optreedt. Mocht u een foutmelding krijgen als u de gegevens vanuit het LAS verstuurt, dan kunt u het een dag later nog eens proberen.

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen aan helpdesk van de Centrale Eindtoets: info@centraleeindtoetspo.nl of telefoon 050-5997799.

U kunt ook kijken bij de veelgestelde vragen.