Presentaties informatiebijeenkomsten online

De digitale informatiebijeenkomsten van 29 oktober en 4 november 2020 zijn goed bezocht, met in totaal ongeveer 800 deelnemers. Tijdens de bijeenkomsten kregen de deelnemers informatie over onder andere normering en de verschillen tussen de papieren en digitale Centrale Eindtoets.

Hier vindt u een overzicht van de presentaties van de plenaire opening en de verschillende sessies. 

Sessies informatiebijeenkomsten

Plenaire sessie - CvTE
Presentatie
Video 

Papieren en digitale adaptieve Centrale Eindtoets: overeenkomsten en verschillen – Cito
Presentatie
Video

Wereldoriëntatie: omdat een kind meer is dan taal en rekenen – Cito en CvTE
Presentatie
Video

Normering als basis voor betrouwbare rapportages – Cito
Presentatie
Video

Inspectie en leerresultaten: belangrijk voor leerlingen, rechtvaardig voor scholen – Inspectie
Presentatie
Video

Afnamemonitor & Portal Centrale Eindtoets: do’s and dont’s – DUO
Presentatie
Video