Servicedocument coronamaatregelen onderwijs gepubliceerd

Het coronavirus (COVID-19) heeft ook dit jaar grote impact op het onderwijs. Alles is erop gericht om het onderwijs en de toetsing en examinering zo goed mogelijk te ondersteunen.

Daarvoor heeft minister Slob een aantal maatregelen getroffen. Deze heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer op 31 augustus 2020 bekend gemaakt.

Tegelijkertijd heeft het ministerie van OCW het bijbehorende servicedocument gepubliceerd:

Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19

Dit servicedocument zal worden aangevuld zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.

Eindtoets groep 8

Ook de eindtoets in het primair onderwijs (po en so) wordt in de brief van de minister en het servicedocument genoemd. De inzet van het ministerie van OCW is dat de eindtoets in groep 8 in 2020-2021 doorgaat. Het ministerie van OCW, de eindtoetsaanbieders en de Expertgroep Toetsen PO bereiden zich gezamenlijk voor op verschillende scenario’s rondom de afname van de eindtoets.