Terugblik Centrale Eindtoets 2019

Ieder jaar publiceert het College voor Toetsen en Examens een Terugblik over de Centrale Eindtoets. In de terugblik wordt met name gerapporteerd over het aantal leerlingen bij wie de Centrale Eindtoets is afgenomen, de gemiddelde standaardscores, de beheersing van de referentieniveaus en de resultaten op de Centrale Eindtoets onderverdeeld in jongens en meisjes. In de Terugblik over de Centrale Eindtoets 2019 is ook een hoofdstuk opgenomen die de Centrale Eindtoets van 2019 vergelijkt met voorgaande jaren.