Digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2020 weer beschikbaar

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets is in 2020 weer beschikbaar voor scholen. De Centrale Eindtoets wordt in 2020, net als in 2018, in twee varianten aangeboden: de papieren Centrale Eindtoets en de digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Uitgangspunt bij de Centrale Eindtoets is dat ieder kind de kans krijgt te laten zien wat hij of zij kan.

In 2019 kon er geen digitale adaptieve Centrale Eindtoets worden afgenomen omdat toen bleek dat een voldoende stabiele digitale afname van de Centrale Eindtoets niet gegarandeerd kon worden. Voor 2020 is dat wel het geval. Afgelopen jaar zijn daarvoor noodzakelijke ICT-stappen gezet die zorgen voor een stabiele afnameomgeving van Facet.

Scholen ontvangen begin november meer informatie over de Centrale Eindtoets in 2020. Ook worden er eind oktober en begin november drie regionale informatiebijeenkomsten over de Centrale Eindtoets in 2020 georganiseerd, waar leerkrachten, bestuurders en ICT-coördinatoren zich voor kunnen aanmelden. Scholen ontvangen daarover eind september meer informatie.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de digitale adaptieve of de papieren Centrale Eindtoets, dan kunt u die stellen aan de Helpdesk Centrale Eindtoets (werkdagen 08.30 – 17.00 uur).

E-mail:  info@centraleeindtoetspo.nl

Telefoon: 050 599 77 99

Persvragen?

Heeft u een persvraag, stelt u die dan aan een van onze woordvoerders.