Toetsadviezen Centrale Eindtoets zijn correct en veranderen niet

Vandaag communiceren de eindtoetsaanbieders van de eindtoetsen Route 8, IEP, DIA en AMN dat een deel van de leerlingen die recent hun eindtoets hebben gemaakt helaas een verkeerd toetsadvies heeft gekregen. De toetsaanbieders stellen alles in het werk om de ontstane situatie zo snel mogelijk te corrigeren. Deze fout ontstond buiten de toetsaanbieders om door een verkeerde omzetting van toetsresultaten naar toetsadviezen.

Deze situatie is niet van toepassing op de toetsadviezen van de 86.000 leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt. Alle leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt, hebben een correct toetsadvies gekregen. 

Zie voor meer informatie: www.cvte.nl