Leerlingresultaten Centrale Eindtoets beschikbaar

Vanaf vandaag, woensdag 8 mei, zijn de resultaten van de ruim 86.000 leerlingen van groep 8 voor de 3188 scholen beschikbaar die de Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens in 2019 hebben gemaakt.

Standaardscore

Iedere leerling die de Centrale Eindtoets heeft gemaakt, krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Op basis hiervan krijgen de leerlingen het best passende brugklastype geadviseerd.

Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 536,1.

Overzicht landelijke gemiddelde standaardscore Centrale Eindtoets per jaar op basis van leerlingresultaten
Jaar 2015 2016 2017 2018 2019
Score 535.3 534.9 535.6 535.6 536.1

Het toetsadvies is een second opinion op het schooladvies dat door de school voor 1 maart is gegeven. Als een leerling beter presteert op de Centrale Eindtoets dan het schooladvies aangeeft, dan moet de basisschool het eerder gegeven schooladvies van de leerling heroverwegen. De basisschool kan dan het schooladvies, na overleg met de leerlingen en ouders/verzorgers, naar boven toe bijstellen.

  • De resultaten van de Centrale Eindtoets worden verstrekt aan de deelnemende basisscholen. Basisscholen zijn eigenaar van deze gegevens. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de resultaten aan de ouders/verzorgers van hun leerlingen.
  • De resultaten in dit bericht zijn voorlopige resultaten. Leerlingen die de toets nog moeten inhalen kunnen dit nog steeds doen. Verwacht wordt dat de landelijke gemiddelde standaardscore slechts in beperkte mate verandert door nog lopende afnames.
  • In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens verstrekken wij geen gegevens van leerlingen.